Zamolba za priznavanje stručne prakse obavljene u inozemstvu

Zamolba se podnosi ako je student obavio stručnu praksu u inozemstvu putem programa razmjene studenata koji su regulirani na razini Fakulteta i/ili Sveučilišta. Zamolbi je potrebno priložiti Ugovor o učenju za stručnu praksu (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships) i ispunjen Dnevnik stručne prakse te ispuniti tražene informacije.

 Predmet: ZAMOLBA ZA PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE OBAVLJENE U INOZEMSTVU

Molim da mi se odobri priznavanje struče prakse obavljene u inozemstvu.
 
Potrebni podaci
Ugovor o učenju za stručnu praksu (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships)
Ispunjen Dnevnik stručne prakse
Početak prakse
Završetak prakse
Poslodavac
Zemlja i grad
Dodatna napomena
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.