Zamolba za upis stručne prakse

Zamolba se podnosi ako student/ica želi raniji upis stručne prakse.

Predmet: ZAMOLBA ZA UPIS STRUČNE PRAKSE

Molim da mi se odobri upis stručne prakse.
 
Potrebni podaci
Obrazloženje
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.