Zamolba za priznavanje ispita

Zamolba se podnosi ako student/ica želi da mu/joj se položeni ispiti iz kolegija prethodnog studija priznaju na odgovarajućim kolegijima trenutnog studija. Priznavanje može biti potpuno ili djelomično, a za kolegije položene izvan Fakulteta organizacije i informatike potrebno je priložiti ovjereni nastavni plan i program. Zamolba se podnosi nakon upisa u zimski ili ljetni semestar.

4,00 EUR (30,14 HRK)
Slanjem zamolbe kreirati će se zaduženje u navedenom iznosu. Zaduženje je potrebno platiti sukladno navedenom roku dospjeća.

Predmet: ZAMOLBA ZA PRIZNAVANJE ISPITA

Molim da mi se priznaju položeni kolegiji na novom studiju. 

Potrebni podaci
Kolegiji na prethodnom studiju
Kolegiji na trenutnom studiju
Ovjereni nastavni plan i program (opcionalno)
Ovjereni prijepis ocjena (opcionalno)
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.