Zamolba za prijavu nove teme završnog / diplomskog rada

Zamolba se podnosi ako student/ica želi promijeniti temu završnog /diplomskog rada prije njezina isteka iz opravdanih razloga. Potrebna je suglasnost trenutnog i budućeg mentora.

Predmet: ZAMOLBA ZA PRIJAVU NOVE TEME ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA

Molim da mi se odobri prijava nove tema završnog / diplomskog rada. 
Potrebni podaci
Trenutni mentor
Novi mentor
Naziv nove teme
Obrazloženje
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.