Zamolba za pisanje završnog / diplomskog rada na engleskom jeziku

Zamolba se podnosi ako student/ica želi pisati završni / diplomski rad na engleskom jeziku, a potrebna je suglasnost mentora. Podnosi se nakon prihvaćanja teme od strane mentora.

Predmet: ZAMOLBA ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA NA ENGLESKOM JEZIKU

Molim da mi se odobri pisanje završnog rada na engleskom jeziku.

Potrebni podaci
Mentor
Obrazloženje
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.