Zamolba za priznavanje stručne prakse

Zamolba se podnosi ako student (u redovitom statusu i u izvanrednom statusu) želi da mu se rad ostvaren u radnom odnosu kod poslodavca u trajanju od najmanje 30 dana bez prekida, a kojim su ostvareni ciljevi prakse, prizna kao odrađena stručna praksa. Zamolbi je potrebno priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te potvrdu poslodavca o tipu radnog mjesta i vrsti poslova koje je zaposlenik obavljao.

Predmet: ZAMOLBA ZA PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE

Molim da mi se odobri priznavanje struče prakse.

Potrebni podaci
Obrazloženje
Prilog - potvrda o stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
Prilog - potvrda poslodavca o tipu radnog mjesta i vrsti poslova koje je zaposlenik obavljao
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.