Zamolba za produženje teme završnog / diplomskog rada

Zamolba se podnosi ako student/ica neće stići obraniti završni / diplomski rad u roku od dvije godine od prihvaćanja teme od strane mentora. Mentor mora dati suglasnost na produženje koje može biti najviše dva mjeseca. Zamolba se podnosi prije isteka teme.

Predmet: ZAMOLBA ZA PRODUŽENJE TEME ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA

Molim da mi se odobri produženje teme završnog / diplomskog rada.

Potrebni podaci
Obrazloženje
Mentor
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.