Zamolba za ponovni upis kolegija na zahtjev studenta

Zamolba se podnosi ako izvanredni/a student/ica želi u sljedećoj akademskoj godini ponovno upisati kolegij nakon godinu dana od prethodnog upisa, a koji prema pravilniku o studiju može imati upisan dvije godine. Zamolba se podnosi prije upisa u zimski ili ljetni semestar.

Predmet: ZAMOLBA ZA PONOVNI UPIS PREDMETA NA ZAHTJEV STUDENTA

Molim da mi se odobri ponovni upis sljedećih kolegija:

Potrebni podaci
Popis kolegija
Natrag
Javni pregled - Zamolbu je moguće poslati nakon prijave.